bwin必赢唯一官方网站

资料下载

当前位置: 首页 > 资料下载 > 正文

bwin必赢唯一官方网站毕业设计(论文)答辩成绩评定记录

发布日期:2020-10-16    作者:     来源:bwin必赢唯一官方网站     点击:

函授站            专业                      

员工姓名


指导教师


毕业设计题目


成绩

表达能力及一般评价(满分10回答问题正确程度评分(满分30毕业设计论文任务完成量及质量评价(满分60总成绩备注